Back to top

Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych  programu „Zajęcia Klubowe  w WTZ” informuje, iż w terminie od  10 października do 10 listopada 2019r  będzie można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu. Termin dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacji tzn. od 1 lutego 2020r. do 31 stycznia  2021r.

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Skorzystaj z pomocy PFRON i zapewnij niepełnosprawnemu mieszkańcowi godne warunki do życia!

Jesteś zarządcą w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej, towarzystwa budownictwa społecznego, gminy?

W Twoim budynku mieszka osoba niepełnosprawna, której trzeba zapewnić bezpieczny dostęp do lokalu?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Dąbrowskiego.

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Celem programu jest:

Pan Lesław Wieczorek Starosta Dąbrowski oraz Pani Agnieszka Anioł-Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Niepełnosprawność – pokonajmy nasze bariery”, która odbędzie się 10 października 2019 roku o godz. 900 w Dąbrowskim Domu Kultury, ul. Kościuszki 11 Dąbrowa Tarnowska (Sala Kinowa).

Konferencja stanowić będzie zwieńczenie obchodów Małopolskich Dni Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Dąbrowskim. W programie wystąpienie:

Zapraszamy na otwarte spotkania informacyjne dotyczące projektu „Małopolski Tele-Anioł”
Już wkrótce cykl spotkań informujących jak trafić pod skrzydła Tele-Anioła, który powstał z myślą o osobach, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności mają problem w wykonywaniu przynajmniej jednej czynności dnia codziennego.

Starosta Dąbrowski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie zapraszają na obchody Małopolskich dni Osób z Niepełnosprawnością w Powiecie Dąbrowskim.

Obchody rozpocznie uroczysta  Msza Święta w Kościele Matki Bożej Szkaplerznej  w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 17 września 2019 roku o godzinie 10:30.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Powiat Dąbrowski jako pierwszy w Małopolsce otrzymał wsparcie finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na realizację programu „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu”.

Adresatami programu są poszkodowane na skutek żywiołu:

a) osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne)

oraz

Nowy program rehabilitacji kompleksowej z budżetem ponad 85 mln zł ma pomóc powrócić na rynek pracy osobom, które w wyniku wypadku utraciły zdrowie i nie są w stanie już wykonywać swojego zawodu. Projekt łączy trzy oddzielane do tej pory rodzaje rehabilitacji w jedną. Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w programie, będą mogły przez okres od 3 do 12 miesięcy przygotowywać się do powrotu na rynek pracy pod okiem zespołu specjalistów. To m.in. lekarze, psychologowie, terapeuci, trenerzy i doradcy.

Strony