Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodzin zastępczych od 2022 roku
środa, 29.12.2021
Przejdź do wpisu Świadczenie wychowawcze 500+ dla rodzin zastępczych od 2022 roku

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde umieszczone w rodzinie zastępczej dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.

Od 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie 500+.

Wniosek będzie można złożyć tylko elektronicznie.

Prawo do świadczenia wychowawczego

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustalił na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

Jeśli wniosek zostanie złożony od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy,  prawo do świadczenia zostanie przyznane od 1 czerwca do 31 maja roku następnego (np. wniosek złożony od 1 lutego do 31 maja 2022 r., świadczenie zostanie przyznane od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.).

Jeśli wniosek zostanie złożony po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym wniosek został złożony do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej.

Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, prawo do świadczenia zostanie przyznane od dnia umieszczenia dziecka w pieczy.

Jeśli dziecko kończy 18. rok życia w trakcie okresu świadczeniowego, ZUS przyzna świadczenie wychowawcze do dnia ukończenia przez dziecko 18 lat.

Wysokość świadczenia

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko.

Złożenie wniosku

Od 2022 r., aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wniosek: SW-O  (dla osób sprawujących pieczę zastępczą nad dzieckiem albo opiekunów prawnych,  albo opiekunów faktycznych).

Wnioski o świadczenie wychowawcze składa się  tylko elektronicznie. Wnioski można złożyć przez PUE ZUS.

Jeżeli wniosek składa się przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma się profilu na PUE ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy taki profil na podstawie danych z wniosku.

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku

Aby otrzymać świadczenie wychowawcze rodzice zastępczy muszą dołączyć do składanego elektronicznie wniosku zaświadczenie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie potwierdzające umieszczenie dziecka w pieczy (w zaświadczeniu powinna być data umieszczenia w pieczy zastępczej).

Pomoc

W sprawie świadczenia wychowawczego można otrzymać pomoc :

– w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,

– we szystkich placówkach ZUS,

– podczas e-wizyty w ZUS.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.  2407 ze zm.).

Więcej informacji na stronie ZUS:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

Ulotka (link)