„Aktywny Samorząd”- terminy składania wniosków
wtorek, 30.08.2022
Przejdź do wpisu „Aktywny Samorząd”- terminy składania wniosków

 Przypominamy, że do 31 sierpnia 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane są w 2022 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej; Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Termin  przyjmowania wniosków w przypadku:

 1. Modułu I – od 1 marca  do dnia 31 sierpnia 2022r.;
 2. Modułu II:
 • od 1 marca do 31 marca, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022
 • od 10 września do 10 października, przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

Wnioski dot. udziału w w/w programie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW, poprzez stronę internetową www.sow.pfron.org.pl. Wnioski dostępne są również  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – pokój 26  (I piętro) ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz na stronie internetowej www.pcprdt.pl w zakładce dokumenty do pobrania.