Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami
środa, 01.03.2023
Przejdź do wpisu Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął nabór wniosków w ramach Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością. Moduł ten umożliwia uzyskanie dofinansowania do zakupu samochodu dla osób z niepełnosprawnością ruchową i zakłada likwidację barier transportowych.

Celem programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mobilność osób z niepełnosprawnością jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności społecznej lub zawodowej poprzez zapewnienie dostępu do korzystania z samochodu osobowego.

Dofinansowanie dotyczy części kosztów zakupu dostosowanego samochodu osobowego tj. pojazdu, w którym dokonano technicznych dostosowań pod kątem indywidualnych potrzeb kierowcy lub pasażera z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego w sposób, który umożliwia zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego. Zarówno kierowca jak i pasażer korzystają z dostosowanego samochodu podróżując na wózku inwalidzkim.

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup nowego dostosowanego samochodu osobowego lub używanego dostosowanego samochodu osobowego po spełnieniu warunków.

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:

 • jest osobą, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego (nie jest w stanie w żadnej sytuacji i na żadnym dystansie przemieszczać się bez użycia wózka inwalidzkiego oraz nie jest w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka inwalidzkiego na siedzenie samochodu, co dodatkowo potwierdza lekarz specjalista ortopedii, rehabilitacji lub neurologii na druku formularza dołączonego do wniosku)
 •  oraz legitymuje się ważnym:
 1. orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji albo
 2. orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 3. orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 4. oświadczy, że nie dokona zbycia pojazdu dofinansowanego ze środków Programu, przez okres co najmniej 60 miesięcy od dnia otrzymania dofinansowania.

Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu:

 • tura pierwsza: od dnia 01.03.2023 r. do dnia 31.03.2023 r. do godziny 23:59;
 • tura druga: od dnia 30.06.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59;
 • tura trzecia: od dnia 29.09.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. do godziny 23:59;
 • tura czwarta: od dnia 29.03.2024 r. do dnia 30.04.2024 r. do godziny 23:59.

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu, przy czym wnioski nie rozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej mogą być składane ponownie w kolejnej turze.

Progi cenowe zakupu dostosowanego samochodu osobowego w wysokości:

 • dla samochodów dostosowanych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną – kierowcę:
   • do kwoty 150.000,00 zł – 80%,
   • nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
   • nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%,
   • nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;
 • dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera: 
   • do kwoty 130.000,00 zł – 85%,
   • nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
   • nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
   • nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

 

Wnioski o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) – kliknij w link: https://sow.pfron.org.pl/ . Wnioski mogą być złożone wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych. Można to zrobić samodzielnie lub z pomocą pracowników w Oddziałach PFRON, Oddział Małopolski: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków (dane teleadresowe: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/struktura-organizacyjna/oddzialy-funduszu/oddzial-malopolski/ )

Więcej informacji o programie:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-mobilnosc-osob-z-niepelnosprawnoscia/dokumenty-programowe/tresc-programu/

Odpowiedzi PFRON na najczęściej zadawane pytania:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/zamieszczamy-odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-przez-panstwa-pytania-dotyczace-programu-samo/