Święto Rodzicielstwa Zastępczego
poniedziałek, 30.05.2022
Przejdź do wpisu Święto Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja w całej Polsce obchodzony jest Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to zostało ustanowione w 2006r. na mocy uchwały Sejmu RP i ma służyć przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los osamotnionych z różnych powodów dzieci, a obchody tego święta mają na celu popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego.

W Powiecie Dąbrowskim funkcjonują 23 rodziny zastępcze, w tym 14 rodzin spokrewnionych, 8 rodzin niezawodowych i 1 rodzina zawodowa. Rodziny obecnie zapewniają opiekę i ciepło rodzinne dla 30 dzieci, z których najmłodsze ma 3 latka.  Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju zarówno fizycznego, psychicznego, jaki i społecznego m.in. poprzez zapewnienie dzieciom odpowiedniej edukacji, rozwoju zainteresowań, zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, czasu wolnego i warunków do wypoczynku. Rodzina zastępcza jest formą czasowej opieki, w trakcie której dąży się do powrotu dziecka do rodziny biologicznej, a w przypadku braku takiej możliwości do uregulowania sytuacji prawnej dziecka i znalezienia rodziny adopcyjnej.  Na utrzymanie każdego dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej przyznawana jest comiesięczna pomoc pieniężna. Ponadto każda rodzina może liczyć na wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, mowa tu przede wszystkim o pomocy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, jak również wsparciu psychologa, pedagoga czy prawnika. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej prowadzi ciągły nabór dla kandydatów do rodzinnej pieczy zastępczej. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z pracownikami PCPR (ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15, http://pcprdt.pl/piecza-zastepcza/rodzinna-piecza/ ).

ręce trójki osób, w tym jedne dziecięce trzymające wyciete z papieru postacie rodziców i dzieci trzymajacych sie za rękę

 

Drodzy Rodzice Zastępczy 

Z okazji przypadającego na dzień 30 maja

Dnia Rodzicielstwa Zastępczego,

pragniemy na Państwa ręce złożyć podziękowanie

za pełne zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci

pozbawionych ciepła rodzinnego.

Być rodzicem zastępczym to jedna z najpiękniejszych misji

jaką może podjąć człowiek i zarazem wielkie wyzwanie,

 dlatego życzymy by radość na twarzach Waszych podopiecznych 

wynagradzała wszelkie trudy i była źródłem siły na każdy kolejny dzień.

 

           Dyrektor PCPR                                                Starosta Dąbrowski

     Agnieszka Anioł-Głuszek                                    Lesław Wieczorek