Konsultacje Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026

W związku z opracowaniem „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza mieszkańców powiatu dąbrowskiego do zapoznania się z w/w programem oraz zgłaszania swoich uwag.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem powiat dąbrowski.

Wszelkie opinie i stanowiska prosimy zgłaszać na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 12.12.2023 r., na piśmie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pcpr@pcprdt

 UWAGA: Konsultacje mają charakter opiniotwórczy a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu

 

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024-2026 (LINK)

Formularz konsultacji (LINK)