Czym jest przemoc – Mity

Mity dotyczace przemocy:

 

  • Przemoc w rodzinie to sprawa prywatna i nie należy się do niej wtrącać

NIEPRAWDA

Przemoc, wykorzystywanie, bicie, krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem, tak samo groźnym i podlegającym karze jak przemoc wobec obcych. Wspólne zamieszkiwanie nie daje ni­komu prawa do stosowania przemocy, nie zwalnia z odpowiedzialności prawnej.

 

  • Przemoc jest wtedy gdy są widoczne ślady

NIEPRAWDA

Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być ofiara przemocy domowej. Ponizanie, obelgi czy zaniedbanie bolą tak samo jak bicie.

 

  • Przemoc dotyczy tylko marginesu społecznego

NIEPRAWDA

Przemoc występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od wykształcenia czy sytuacji materialnej.

 

  • Osoby doświadczające przemocy akceptują ją

NIEPRAWDA

Ofiary przemocy w rodzinie nie chcą być źle traktowane przez swoich bliskich.  Ofiary zawsze próbują się bronić, ich działania są jednak mało skuteczne. Nieracjonalne strategie obronne, w konsekwencji powodują nasilenie przemocy.

 

  • Przemoc, jako jednorazowy incydent nigdy się nie powtórzy

NIEPRAWDA

Przemoc niemal nigdy nie jest pojedynczym wydarzeniem. Przemoc ma tendencję do powtarzania i nasila się z czasem. Nie wolno biernie czekać i łudzić się że przemoc sama się skończy.

 

  • Przyczyna przemocy jest alkohol

NIEPRAWDA

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia od odpowiedzialności za działania dokonane pod jego wpływem. Często sprawcy przemocy usprawiedliwiają swoje zachowanie  problemem alkoholowym by uniknąć odpowiedzialności.

 

  • Nie można zmienić swojego losu

NIEPRAWDA

Nawet po wielu latach można przerwać przemoc. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE.