Dom Radosnej Starości w Kupieninie

Dom Radosnej Starości  
Im. Jana Pawła II
33-221 Mędrzechów
Kupienin 35
woj. małopolskie

www.drskupienin.pl
 

Dom Radosnej Starości im. Jana Pawła II prowadzony jest  przez zgromadzenie Sióstr Benedyktynek z Włoch.  Dom został zbudowany dla ludzi  w  podeszłym wieku, samotnych, potrzebujących pomocy, pragnących ostatnie dni swojego życia przeżyć w wielkiej przygodzie z Bogiem i bliźnimi. W domu znajduje opiekę 70 osób wymagających pomocy.

Dom bez barier architektonicznych, 2 windy osobowe, w pokojach instalacje przywoławcze. Otoczenie budynku daje możliwość przebywania na świeżym powietrzu,
w naszym przydomowym ogrodzie.

Warunki przyjęcia:

Przyjęcia pensjonariusza dokonuje się na podstawie decyzji umieszczającej wydanej przez Starostę Dąbrowskiego – z upoważnienia którego którego działa Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.  Wydanie decyzji poprzedza złożenie, we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej, wniosku o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej oraz zgromadzenie przez pracownika socjalnego Ośrodka odpowiedniej dokumentacji.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w wysokości 70% posiadanej renty lub emerytury

 

Kontakt:

Tel. 14 643-73-10
Fax. 14 643-71-26

www.drskupienin.pl

e-mail: drs_kupienin@tarnow.opoka.org.pl