Dużo miłości dla małego serca – zostań rodziną zastępczą
środa, 31.05.2023
Przejdź do wpisu Dużo miłości dla małego serca – zostań rodziną zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w ramach kampanii „Dużo miłości dla małego serca – zostań rodzina zastępczą” poszukuje kandydatów dopełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą być wychowywane przez swoich rodziców biologicznych.

Coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy w postaci zapewnienia poczucia bezpieczeństwa, troski i miłości, które nie są im zapewnione przez rodziców. Aktualnie jest wiele dzieci, które nie wiedzą czym jest miłość i przyjaźń rodzicielska, nie mają codziennego ciepłego obiadu, miłego i przytulnego pokoju, przytulenia i wspólnego czytania bajek do snu, natomiast wiedzą czym jest osamotnienie, krzyk, awantury, strach, lęk i niepewność.Potrzebujące dzieci są w różnym wieku, ale swoim bagażem złych i traumatycznych doświadczeń mogłyby obdarować niejednego dorosłego.W przypadku gdy dzieci nie mają zapewnionej prawidłowej opieki ze strony rodziców są one objęte pieczą zastępczą instytucjonalną lub rodzinną.

Niewątpliwie dla dziecka najlepszym miejscem do rozwoju i poczucia bezpieczeństwa jest rodzina, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej poszukuje kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kto może zostać rodziną zastępczą?
Rodzicami zastępczymi mogą być małżeństwa lub osoby samotne, które:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im ograniczona ani zawieszona, wypełniają obowiązek alimentacyjny, nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych, są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego, społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • niw figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
  • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę posiada stałe źródło dochodu oraz kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
  • posiadają predyspozycje i odpowiednie motywacje do pełnienia pieczy zastępczej.

 

PODARUJ DZIECKU RODZINĘ – zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 14 642-44-15. Zapraszamy.