„Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”.
środa, 10.11.2021
Przejdź do wpisu „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”.

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje,
że trwają zapisy na konsultacje środowiskowe instrumentu w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe”.

To jedno z działań prowadzonych w ramach projektu PO WER pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, który jest realizowany od 1 października 2020 r. przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Celem projektu jest m.in. przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia
do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością zapewniających im możliwie samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Konsultacje środowiskowe ww. instrumentów są skierowane m.in. do osób z otoczenia osób z niepełnosprawnością, osób zawodowo związanych z problematyką niepełnosprawności,
w tym przedstawicieli instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, które już realizowały opiekę wytchnieniową.

W związku z tym zapraszamy przedstawicieli powiatowych centrów pomocy rodzinie do udziału w ww. spotkaniach.

Terminy konsultacji instrumentu pn. „Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe” oraz link do formularzy zgłoszeniowych:

– 8 listopad 2021 r., godz. 8:00 -11:00, https://forms.gle/eLyzDmhRU5M5mMEN9

– 15 listopad 2021 r., godz. 12:00 -15:00, https://forms.gle/eLyz DmhRU5M5mMEN9

Spotkania odbywają się online za pośrednictwem platformy Zoom, a liczba miejsc jest ograniczona.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że pod adresem  http://wlaczeniespoleczne.pl/idi-fgi-warsztaty poprowadzona jest rejestracja na konsultacje pozostałych instrumentów wypracowanych w ramach projektu tj.:

– Mobilny doradca włączenia społecznego,

– Bezpieczna przyszłość – fundusze powiernicze,

– Budżet osobisty,

– System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC),

– Standard działania Warsztatów Terapii Zajęciowej,

– Standard usługi Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością,

– Asysta prawna jako element systemu wspieranego podejmowania decyzji.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych oraz projektu http://wlaczeniespoleczne.pl

Pismo Biura Pełnomocnika Rządu dp Spraw Osób Niepełnosprawnych (link)