Odznaczenie dla zawodowej rodziny zastępczej
piątek, 27.05.2022
Przejdź do wpisu Odznaczenie dla zawodowej rodziny zastępczej

Podczas uroczystej Gali Rodzicielstwa Zastępczego, która odbyła się 18 maja 2022 roku w Kopalni Soli w Wieliczce zawodowa rodzina zastępcza z terenu Powiatu Dąbrowskiego Państwo Marta i Waldemar Szlosek zostali uhonorowani Odznaką Meritis pro Familia. Odznaka ta jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej osobom fizycznym, a także organizacjom oraz instytucjom za zasługi w zakresie promowania postaw prorodzinnych i patriotycznych.

Ponadto Samorząd Województwa Małopolskiego w uznaniu za całokształt pracy pełnionej na rzecz rodziny oraz szczególne zaangażowanie w zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków rozwoju przyznał Państwu Szloskom Nagrodę Polonia Minor, dziękując tym samym za nieoceniony wkład w życie społeczne Małopolan.

Gala Rodzicielstwa Zastępczego stanowiła zwieńczenie obchodów Małopolskiego Kongresu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Swoją obecnością na Gali zaszczycili organizatorów
i zaproszonych gości Premier RP Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Urszula Rusecka, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Przewodnicząca Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego Marta Mordarska, przedstawiciele samorządów powiatowych z terenu Małopolski. Powiat Dąbrowski reprezentowali Krzysztof Bryk Wicestarosta Dąbrowski oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek.

Państwu Marcie i Waldemarowi Szloskom składamy serdeczne gratulacje, dziękując jednocześnie za pełne zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Życzymy aby wdzięczność i uśmiech Wychowanków dawały wiele siły do podejmowania codziennego wysiłku w tworzeniu im rodzinnych warunków życia.

zobacz galerię