Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o legitymację osoby niepełnosprawnej

Aby otrzymać legitymację należy złożyć :

  • Wniosek o wydanie legitymacji,

  • Orzeczenie w oryginale do wglądu,

  • Jedno aktualne zdjęcie.

Do czego uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do ulgowych przejazdów komunikacją miejską, PKS, PKP ulgi na podstawie odrębnych przepisów).