Program „Aktywny Samorząd” w 2023 roku
środa, 22.02.2023
Przejdź do wpisu Program „Aktywny Samorząd” w 2023 roku

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2023 roku.

W ramach programu Aktywny Samorząd osoby niepełnosprawne mogą otrzymać dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uzyskania prawa jazdy, zakupu niezbędnego oprzyrządowania lub dostosowania posiadanego samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej, zakupu sprzętu elektronicznego i szkolenia w zakresie jego obsługi, zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, skutera elektrycznego lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, naprawy skutera lub wózka elektrycznego, zakupu i naprawy nowoczesnej protezy kończyny, pobytu dziecka w przedszkolu, nauki w szkole policealnej lub wyższej.

Jednocześnie informujemy, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, chcąc zwiększyć dostępność wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnościami, uruchomił nowoczesną platformę pn. System Obsługi Wsparcia (SOW) za pomocą, której można drogą elektroniczną złożyć wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON.

Moduły, obszary i zadania programu, które realizowane będą w 2023 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie nr 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym:

 • w przypadku Modułu I i II – od 1 marca 2023 roku, elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia SOW

dwa terminy przyjmowania wniosków dla modułu II, pierwszy od 01 marca do 31 marca 2023 roku– dotyczy wniosków dla roku akademickiego 2022/2023 i drugi termin  od 01 września do 10 października 2023 roku dla wniosków dot. roku akademickiego 2023/2024.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach modułu I przypada na  
31 sierpnia 2023 roku

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. 14 642 44 15

Program i procedury realizacji programu są dostępne na stronie: www.pfron.org.pl    

Logo Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych