Kampania przeciw przemocy w rodzinie
środa, 09.11.2022
Przejdź do wpisu Kampania przeciw przemocy w rodzinie
27 października 2022 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej  w ramach lokalnej kampanii społecznej zorganizowało szkolenie pn. Rozpoznaj przemoc domową. Poznawaj symptomy, to może dziać się również w Twoim domu.
 
Współorganizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Szczucina oraz Stowarzyszenie „Otwarte Serce” Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczucinie, natomiast partnerami: Komisariat Policji w Szczucinie, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczucinie, Centrum Usług Wspólnych oraz Gminny Punkt Konsultacyjny w Szczucinie.
 
Wśród zaproszonych osób w szkoleniu uczestniczyli: Wicestarosta Dąbrowski Krzysztof Bryk, Burmistrz Szczucina Jan Sipior wraz z Zastępcą Tomaszem Bełzowskim, Dyrektor PCPR w Dąbrowie Tarnowskiej Agnieszka Anioł-Głuszek, Prezes Stowarzyszenia „Otwarte Serce” w Szczucinie Bogdan Sosin, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej Bogumił Jedynak, Komendant Komisariatu Policji w Szczucinie Witold Łopata, ks. Paweł Szpunar z Poradni „Arka” w Szczucinie, Dyrektor MGOPS w Szczucinie Robert Rajtar, Dyrektor GZOZ w Szczucinie Aneta Krawczyk, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Anna Bogacz.
 
Występowanie przemocy w rodzinie jest zjawiskiem, któremu należy poświecić szczególną uwagę oraz podjąć wszelkie działania mające zarówno charakter prewencyjny, jak również skupiające się na wsparciu i pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową.
 
To jak ważnym tematem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie świadczyć może liczba uczestników szkolenia wśród których znaleźli się przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, kościoła jak również reprezentanci dwóch stowarzyszeń.
 
Prowadzącymi szkolenie byli:
  • Ines Szczepańska – lekarz, specjalista psychiatrii, kierownik Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie. Temat wystąpienia: Jakie zagrożenia niesie za sobą przemoc w rodzinie, jaki ma wpływ na stan psychiczny oraz zachowania ryzykowne z myślami i tendencjami samobójczymi.
  • Katarzyna Nowicka-Mleczko – psycholog, psychoterapeuta Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie. Temat wystąpienia: Przemoc w rodzinie – uwarunkowania, fazy oraz możliwości uzyskania pomocy.
Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjne zawierające bazę teleadresową jednostek świadczących pomoc osobom uwikłanych w przemoc domową, osobom znajdującym się w kryzysie lub innych sytuacjach trudnych.
zobacz galerię