Poszerzenie Centrum Zdrowia Psychicznego o powiat dąbrowski. Zapraszamy do współpracy
poniedziałek, 14.08.2023
Przejdź do wpisu Poszerzenie Centrum Zdrowia Psychicznego o powiat dąbrowski. Zapraszamy do współpracy

Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie już wkrótce obejmie opieką mieszkańców naszego powiatu. Zgodnie z opublikowanym w dniu 6 lipca 2023 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2023 r. poz. 1288) obszar działania ww. Centrum obejmie także powiat dąbrowski. Opieką zostanie objęta populacja 47 115 osób powyżej 18. roku życia.

W Dąbrowie Tarnowskiej rozpocznie działalność: Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK), którego uruchomienie planowane jest na miesiąc październik tego roku oraz Zespół Leczenia Środowiskowego (ZLŚ).

Obecnie trwa rekrutacja osób zainteresowanych pracą w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego działającego na terenie powiatu dąbrowskiego. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie zaprasza osoby chętne do podjęcia współpracy (tj. psychologów, pielęgniarki, pracowników socjalnych,…) do kontaktu. Zgłoszenia swoich kandydatur należy wysyłać na adres e-mail: kadry@lukasz.med.pl (szczegóły poniżej).

Bliższe informacje na temat pracy w strukturach Centrum Zdrowia Psychicznego można uzyskać pod numerem telefonu 14 / 631-52-04 lub 14 /631-53-90.


W dniu 3 sierpnia 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się już drugie spotkanie poświęcone planom rozwoju psychiatrycznej opieki środowiskowej na terenie powiatu dąbrowskiego, podczas którego omówiono standardy diagnostyczno – terapeutyczne i organizacyjne funkcjonowania:

  • Punktu Zgłoszeniowo – Konsultacyjnego w Dąbrowie Tarnowskiej;
  • Zespołów Środowiskowych, które mają docelowo zostać utworzone w poszczególnych gminach w celu wspierania działalności Centrum Zdrowia Psychicznego w Tarnowie.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) to miejsce w Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP), w którym otrzymasz wsparcie:

  • bezpłatnie
  • bez skierowania
  • bez zapisywania się na wizytę

Do PZK, możesz  udać się z każdym problemem psychicznym, który cię trapi. Niezależnie czy będą to problem osobisty związane z utratą bliskiej osoby, myśli samobójcze, trudności z pogodzeniem się z chorobą, czy nawet kłopoty z bezsennością i tak uzyskasz tam profesjonalną pomoc dopasowaną do Twoich potrzeb.

W Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym dyżur pełnić będą psycholodzy/ psychoterapeuci, pielęgniarki ze specjalizacją psychiatryczną / pielęgniarki, które ukończyły kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego/ kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (fakultatywnie: terapeuta środowiskowy, doradca zawodowy, dietetyk).

PZK będzie czynny od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy, w godzinach od 8:00 do 18:00.

Zespół Leczenia Środowiskowego – ZLŚ

Ta forma leczenia adresowana jest do pacjentów, którzy z powodu nasilenia zaburzeń psychicznych lub somatycznych a wymagających kompleksowego leczenia stanu psychicznego nie są w stanie skorzystać z opieki ambulatoryjnej a ich stan nie wymaga hospitalizacji. Celem jest utrzymanie ciągłości leczenia i poprawa funkcjonowania pacjentów bądź profilaktyka pogorszenia stanu psychicznego. Działania umożliwiają leczenie pacjenta i uzyskanie pomocy w jego środowisku/miejscu zamieszkania, bez konieczności rozdzielania z najbliższymi. Opieka ZLŚ umożliwia systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, wspieranie w rozwoju umiejętności życiowych, radzenie sobie z chorobą.

Leczenie w ZLŚ jest na podstawie skierowania i obejmuje m.in.:

  • koordynację działań mających na celu zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
  • współpracę w zakresie kompleksowego leczenia z innymi specjalistami (lekarz rodzinny);
  • w sytuacji pogorszenia stanu psychicznego skierowanie do Oddziału Psychiatrycznego;
  • współpracę z MOPS/ GOPS.

W ZLŚ świadczeń udzielać będą: lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka ze specjalizacją psychiatryczną, pracownik socjalny/ pracownik socjalny z doświadczeniem w pracy środowiskowej.

Wizyty będzie można zgłaszać od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 14:00.

Kolejny ważnym aspektem jest stworzenie „sieci” koordynatorów (np. pracowników socjalnych) w gminach powiatu dąbrowskiego. Jednym z głównych zadań koordynatora będzie m.in. zgłaszanie do PZK osób w potrzebie wymagających wsparcia i motywacji w leczeniu lub podjęcia leczenia, osób wymagających leczenia środowiskowego.

Zakładamy, że Centrum jest siecią wspólnie działających instytucji i podmiotów, w których rodzina, otrzymuje lub może otrzymać skoordynowane wsparcie jak najbliżej miejsca zamieszkania.

WYMOGI DOTYCZĄCE PERSONELU CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (LINK)

źródło: Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza w Tarnowie