SPĘDŹ WAKACYJNE POPOŁUDNIA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU DĄBROWSKIEGO, W BRNIU
środa, 28.06.2023
Przejdź do wpisu SPĘDŹ WAKACYJNE POPOŁUDNIA W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU POWIATU DĄBROWSKIEGO, W BRNIU

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Brniu w związku z realizacją projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego”, ogłasza wznowienie rekrutacji do Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się Regulaminem Rekrutacyjnym oraz o wypełnienie dokumentów aplikacyjnych i złożenia ich w siedzibie Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego: CENTRUM POLONII OŚRODEK KULTURY, TURYSTYKI  I REKREACJI
W BRNIU – 33-210 Olesno, Breń 1
od pn. – pt. w godzinach od 15.00 do 17.00

 

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć osobiście w siedzibie Placówki lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: swietlicadt@interia.pl

Zgłoszenia dziecka do placówki dokonują rodzice/opiekuni prawni składając formularz rekrutacji oraz wymagany komplet dokumentów potwierdzających  sytuację rodzinną (Oświadczenia, Zaświadczenia, Kserokopie).

Decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmie Komisja Rekrutacyjna.

Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży z Terenu Powiatu Dąbrowskiego przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych i szkół licealnych z terenu Powiatu Dąbrowskiego. Zajęcia w Placówce odbywać będą się od poniedziałku do piątku
w godzinach 15:00 – 19:00. W ramach zajęć w Placówce Uczestnicy Projektu będą mieć zapewnione:

  1. zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w procesie uczenia się – kompetencja porozumiewania się w języku ojczystym, języku obcym, kompetencji matematycznych i informatycznych,
  2. zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, obywatelskie, w tym wyjazdowe warsztaty połączone z edukacją ekologiczną na terenie parku narodowego, wyjazdowe warsztaty wiedzy o społeczeństwie w Warszawie,
  3. warsztaty w zakresie kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów
  4. warsztaty dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, osób chcących zwiększyć swoją efektywność osobistą, chcących rozwijać swoje kompetencje społeczne,
  5. warsztaty z zarządzania budżetem domowym i bycia świadomym konsumentem,
  6. warsztaty z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego i zdrowego żywienia,
  7. warsztaty z zakresu arteterapii, muzykoterapii, socjoterapii,
  8. wyżywienie.

REALIZATOR PROJEKTU ZAPEWNIA TRANSPORT UCZESTNIKÓW PROJEKTU

DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU, UDZIAŁ W NIM JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014 -2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu C. Usługi wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 600-275-710

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA