Dokumenty do pobrania

MONITORING I EWALUACJA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH ZA 2022

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO PROJEKTU „DOBRA PRZYSZŁOŚĆ 2021-2023”:

Regulamin naboru i udziału w projekcie „Dobra Przyszłość 2021 – 2023”

Aktualizacja Regulamin naboru i udziału w projekcie „Dobra Przyszłość 2021 – 2023”

 

Powiatowy Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.)

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PRZED 16 r.ż.)

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ  

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA  – PISMA

Format pdf.:

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PO 16 r.ż.)-PDF 

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (OSOBY PRZED 16 r.ż.)– PDF

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ  – PDF

WNIOSEK O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ   – PDF

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA  – PISMA PDF

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – PFRON

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE  LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI

Format pdf.:

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE  LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH  – PDF

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH -PDF

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ -PDF

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY – PDF

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM -PDF

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIE W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE -PDF

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI – PDF

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2023

Moduł I:

Obszar A Zadanie 1 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar A Zadanie 2  – uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,

Obszar A Zadanie  3 – uzyskanie prawa jazdy dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar A Zadanie 4 – zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu.

Obszar B Zadanie 1 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar B Zadanie 3 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku,

Obszar B Zadanie 4 – zakup sprzętu elektronicznego lub oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B Zadanie 5 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego.

Obszar C Zadanie 1 – zakup wózka elektrycznego

Obszar C Zadanie 2 – utrzymanie sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Obszar C Zadanie 3 – zakup protezy kończyny,

Obszar C Zadanie 4 – utrzymanie sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar C Zadanie 5 – zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D- utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – uzyskanie wykształcenia na poziomie wyższym

MODUŁ II – STUDENT