Pomoc w kryzysie
środa, 01.03.2023
Przejdź do wpisu Pomoc w kryzysie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje o możliwości uzyskania bezpłatnego wsparcia specjalistycznego dla wszystkich osób znajdujących się w kryzysie.

 

Poradnictwo i wsparcie udzielane jest przez:

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Szpitalna 1 , 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 642 44 15 (pn-pt. 8.00-15.30) lub 501 128 833

14 641 02 05 (w godzinach pracy specjalistów)

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej, środowiskowej, prawnej oraz z zakresu pracy socjalnej

 osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny: 14 642 44 15 (pn-pt. 8.00-15.30) lub 501 128 833

 

TARNOWSKI OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

I WSPARCIA OFIAR PRZEMOCY  ul. Szarych Szeregów 1, 33-101 Tarnów

telefon: (14) 655 36 36; 500 583 047 e-mail: toikiwop@oik.tarnow.pl

Poza godzinami pracy Punktu Interwencji Kryzysowej w Dąbrowie Tarnowskiej, mieszkańcy Powiatu Dąbrowskiego całodobowo mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy w Tarnowie (TOIKIWOP).

Pomoc polega na zapewnieniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy osobom w kryzysie spowodowanym nagłymi zdarzeniami traumatycznymi oraz zapewnieniu w miarę wolnych miejsc całodobowego schronienia związanego z przeżywanym kryzysem.

 

Powyższe zadanie realizowane jest na mocy Porozumienia z dnia 18 sierpnia 2014r. zawartego pomiędzy Powiatem Dąbrowskim a Gminą Miasta Tarnowa (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego z dnia 22.08.2014r., poz. 4613).