Punkt Interwencji Kryzysowej

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Punkt Interwencji Kryzysowej

W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. (14) 641-02-05 – czynny w godzinach udzielania porad

 

(14) 642-44-15 –informacje dotyczące funkcjonowania PIK  pn-pt godz.8.00-15.30

 

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela pomocy psychologicznej, środowiskowej, prawnej oraz z zakresu pracy socjalnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Celem działalności PIK-u jest zapobieżenie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia sytuacji trudnej.

Głównym, lecz nie jedynym zadaniem Punktu jest nawiązanie kontaktu pomocowego z osobą, rodziną dotkniętą kryzysem i opracowanie strategii wyjścia z tej niekomfortowej sytuacji.

Specjaliści zatrudnieni w Punkcie czekają na osoby, w których życiu wydarzyło się coś, co zaburzyło dotychczasowy ład i porządek, które doświadczyły przemocy fizycznej lub psychicznej, przeżyły gwałt,  były wykorzystywane seksualnie, mają myśli samobójcze lub próbowały odebrać sobie życie.

Pomoc udzielana przez Punkt Interwencji Kryzysowej obejmuje:

  1. konsultacji i wsparcia psychologicznego,
  2. konsultacji i wsparcia zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
  3. doraźna pomoc w nagłych sytuacjach kryzysowych: porady, konsultacje, wsparcie psychologiczne dla osób poszkodowanych i członków ich rodzin;
  4. opracowanie indywidualnego planu pomocy,
  5. pracy socjalnej i poradnictwa,
  6. porad prawnych w podstawowym zakresie,
  7. pomocy w zakresie redagowania pism urzędowych,
  8. uzyskania informacji o przysługujących prawach i uprawnieniach,
  9. pokierowania do odpowiednich instytucji i organów,
  10. pomoc instytucjom, organizacjom (szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawcze, ośrodek pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, inne) w zakresie działań w kryzysie ( nagłe wypadki skutkujące przeżyciami traumatycznymi), zastosowanie procedur kryzysowych, komunikacja w kryzysie, procedur, zespoły kryzysowe, inne.

Punkt Interwencji Kryzysowej prowadzi działalność cztery razy w tygodniu w godzinach popołudniowych,  a udzielana pomoc jest bezpłatna.

Działalność Punktu stanowi próbę integracji działań dotyczących trzech obszarów problemowych: przeciwdziałania przemocy domowej, interwencji kryzysowej oraz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

Oznacza to, że jego istotą jest interdyscyplinarne podejście łączące trzy różnych obszary: pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości oraz ochrony zdrowia