Pełnomocnik ds. DPS

Realizując obowiązek zapewnienia szczególnej troski o właściwą realizację zadania własnego Powiatu Dąbrowskiego w zakresie prowadzenia i zapewnienia miejsc w domach pomocy społecznej, zapewnienia bezpieczeństwa ich mieszkańców oraz wysokiego poziomu świadczonych dla nich usług, jak również bieżący nadzór nad domami pomocy społecznej informujemy, że Zarządzeniem Starosty Dąbrowskiego Nr 23/2022  z dnia 24 czerwca 2022r. został powołany pełnomocnik oraz jego zastępca ds. Domów Pomocy Społecznej.

Funkcję pełnomocnika ds. Domów Pomocy Społecznej pełni Pani Maria Smolicha, natomiast jej zastępcą jest Pani Marzena Gubernat. Mieszkańcy Domów, ich rodziny i pracownicy, inne osoby mogą zgłaszać wszelkie sygnały wskazujące na nieprawidłowości w działalności DPS na numer tel. 14 642 44 15 w godzinach urzędowania tj: poniedziałek 8-16, wtorek – piątek 7.30-15.30.