Czym jest przemoc w Rodzinie

Czym jest przemoc w Rodzinie„Człowiek jest słaby, kiedy staje się ofiarą, ale być może jest jeszcze słabszy, kiedy staje się oprawcą….”

Jan Paweł II

Przemoc w rodzinie bez wątpienia jest zjawiskiem, które występuje powszechniew społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. Jest zarówno skutkiem, jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie. Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 „Przemoc w rodzinie jest jednym z podstawowych zagrożeń  zarówno dla rodzin rozumianych, jako instytucja podlegająca ochronie i opiece państwa, jak i dla ich poszczególnych członków”.

Przemoc w rodzinie, jest doświadczeniem traumatycznym, którego skutkiem są zarówno bezpośrednie szkody na zdrowiu psychicznym i fizycznym, jak i poważne, długotrwałe  problemy ujawniające się w życiu dorosłym, jako konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie.

Niezależnie jednak od definicji zjawiska przemocy w rodzinie są nią te wszystkie działania, które naruszają prawa i dobra osobiste członków rodziny (osoby najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem seksualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym,a także wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

 

OZNAKI STOSOWANIA PRZEMOMY W RODZINIE

 

Istnieją pewne symptomy, wskazujące na to, że w rodzinie obecna jest przemoc.
Aby rozpoznać czy niepokojące zachowania kogoś bliskiego są przejawem przemocy
w rodzinie należy odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

 „ Jeśli ktoś bliski, ktoś z rodziny:

 • zamienia drobne zajścia w wielkie kłótnierani swoim zachowaniem,
 • znieważa, używa obraźliwych słów, obelg, wyzwisk,
 • ma nagłe napady gniewu lub furii,
 • niszczy rzeczy, które nie są jego własnością,
 • odbiera pieniądze lub nie chce dawać środków na życie,
 • kontroluje wszystkie zachowania,
 • nie pozwala podejmować żadnych decyzji
 • uniemożliwia spotykania czy widywanie się ze znajomymi lub rodziną,
 • ośmiesza, poniża, upokarza również w obecności innych,nieustannie krytykuje,
 • zastrasza i manipuluje by kontrolować członków rodziny,
 • grozi,bije, popycha, szarpie, kopie,
 • policzkuje lub dusi,
 • wymaga seksu „na zawołanie”

 

 Jeśli w życiu człowieka występuje lub wystąpiła jedna lub więcej z wymienionych powyżej oznak, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznaje on/ona  przemocy w rodzinie.