Konsultacje
środa, 02.12.2020
Przejdź do wpisu Konsultacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w związku z opracowaniem „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Dąbrowskim na lata 2021-2025”, Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 i Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 zaprasza mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego do zapoznania się z w/w dokumentami oraz zgłaszania swoich uwag.

Konsultacje społeczne obejmują swoim zasięgiem Powiat Dąbrowski.

Wszelkie opinie i stanowiska prosimy zgłaszać na formularzu zamieszczonym poniżej w terminie do 07.12.2020 r., na piśmie do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pcprdt@interia.pl.

STRATEGIA ROZWIZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2025

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2025

PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTEPCZEJ NA LATA 2021-2023