AKTYWNY SAMORZĄD – wnioski do 31 sierpnia!
środa, 21.08.2019
Przejdź do wpisu AKTYWNY SAMORZĄD – wnioski do 31 sierpnia!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, o kończącym się terminie składania wniosków w ramach Modułu I w programie „Aktywny samorząd” – wnioski przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia br.

Wyjątek stanowią wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, które można składać do dnia 30 września br.

W ramach programu „Aktywny samorząd” w roku 2019 można skorzystać z następujących form wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

– Zadanie nr 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

– Zadanie nr 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

– Zadanie nr 1 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

– Zadanie nr 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– zadanie nr 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

– zadanie nr 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie nr 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

– Zadanie nr 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

– Zadanie nr 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne ( co najmniej na III poziomie jakości),

– Zadanie nr 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania  elektrycznego do wózka ręcznego,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc  w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski dot. udziału w w/w programie, dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – pokój 26 (I piętro)
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska oraz na stronie internetowej www.pcprdt.pl w zakładce dokumenty do pobrania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PFRON: www.pfron.pl lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska. tel. 14 642-44-15, www.pcprdt.pl

Z treścią programu można zapoznać się pod adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/