Zmiana Funkcjonowania- Ważny Komunikat
niedziela, 15.03.2020
Przejdź do wpisu Zmiana Funkcjonowania- Ważny Komunikat

Mając na uwadze aktualną sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS CoV-2 informujemy o

Z M I A N A C H   F U N K C J O N O W A N I A   J E D N O S T E K

Od poniedziałku 16 marca 2020r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
i Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, zgodnie z wytycznymi MRPiPS

 

obsługuje swoich petentów jedynie w formie elektronicznej  i telefonicznej.

Wnioski powinny być składane za pośrednictwem poczty polskiej, elektronicznie lub do skrzynki pocztowej przy bocznych drzwiach /od strony Groszka

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Szpitalna 1

33-200 Dąbrowa Tarnowska

e-mail: pzodt1@interia.pl, tel. 14 694 09 08

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Szpitalna 1,

33-200 Dąbrowa Tarnowska,

e-mail: pcprdt@interia.pl,

adres skrytki e-puap: pcprdt

tel. 14 642 44 15

tel. 501 128 833

 

Aktywny Samorząd, turnusy rehabilitacyjne  –  e-mail: z.tulacz@pcprdabrowski.pl oraz system SOW

Likwidacja barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się  –  e-mail: m.gubernat@pcprdabrowski.pl  tel. 600 275 710

Przypominamy o możliwości składania wniosków dot. dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych oraz dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych za pośrednictwem platformy internetowej http://sow.pfron.org.pl/

            

Jednocześnie informujemy, iż:

  • Komisje Orzecznicze nie będą zwoływane aż do odwołania.
  • Z uwagi na brak informacji o podziale środków PFRON, w najbliższym czasie nie będą dokonywane refundacje, w związku z czym, jak również z uwagi na zagrożenie koronawirusem, prosimy o wstrzymanie się z osobistym składaniem przedmiotowych wniosków. Można je wysłać za pośrednictwem poczty polskiej, elektronicznie lub złożyć w skrzynce pocztowej obok bocznych drzwi /od strony Groszka .