Zapytania ofertowe – zapraszamy do składania ofert
wtorek, 13.10.2020
Przejdź do wpisu Zapytania ofertowe – zapraszamy do składania ofert

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zaprasza do składania ofert  na okoliczność udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro zakup i dostawa produktów, które są niezbędne do przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

Szczegóły zapytań ofertowych:

https://bip.malopolska.pl/pcprwdtarnowskiej,m,338298,2020.html