ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE PROJEKTU „MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ”
poniedziałek, 23.09.2019
Przejdź do wpisu ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE W SPRAWIE PROJEKTU  „MAŁOPOLSKI TELE-ANIOŁ”

Zapraszamy na otwarte spotkania informacyjne dotyczące projektu „Małopolski Tele-Anioł”
Już wkrótce cykl spotkań informujących jak trafić pod skrzydła Tele-Anioła, który powstał z myślą o osobach, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności mają problem w wykonywaniu przynajmniej jednej czynności dnia codziennego.

Czy jesteś osobą starszą, niesamodzielną lub niepełnosprawną i potrzebujesz pomocy w codziennych czynnościach?
Obawiasz się upadku i utraty przytomności, potrzebujesz poczucia bezpieczeństwa?
Wejdź pod opiekuńcze skrzydła Tele-Anioła!
Czy w Twojej rodzinie albo w najbliższym otoczeniu znajdują się osoby starsze, schorowane, niesamodzielne lub niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia?
Czy chcesz zostać wolontariuszem oraz zdobyć darmowe kwalifikacje na opiekuna osób niesamodzielnych?
A może szukasz możliwości zatrudnienia i poszerzenia swoich kompetencji?
Czemu nie zostaniesz „Małopolskim Tele-Aniołem”?  Przyjdź na spotkanie! 
Rekrutacja trwa cały czas!
Już 27.09.2019 rozpocznie się cykl spotkań informacyjnych przybliżających tematykę projektu „Małopolski Tele-Anioł”, realizowanego we wszystkich powiatach, które rozpoczęły z nami ścisłą współpracę. Inicjatorem spotkań jest Marta Malec-Lech, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. 
Poprzez spotkania chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona osób nie tylko niesamodzielnych, ale także tych, którzy chcą nieść pomoc w ramach usług sąsiedzkich i opiekuńczych. Nasze działania, wspierane przez lokalne samorządy, przybliżają nas do osób potrzebujących wsparcia. Liczymy, że zainteresujemy projektem lokalnych aktywistów, którzy pomogą osobom niesamodzielnym w zgłoszeniu do projektu lub zechcą zostać Tele-Aniołami – osobami które niosą pomoc w projekcie.  
Pierwsze spotkania informacyjne Małopolskiego Tele-Anioła odbędą się w Dąbrowie Tarnowskiej, Tarnowie oraz Bochni a w ich organizację aktywnie włączyli się  
przedstawiciele powiatów: Lesław Wieczorek – Starosta Dąbrowski, Roman Łucarz – Starosta Tarnowskim i Adam Korta – Starosta Bocheński. 
Na spotkaniu pracownicy Biura Projektu Małopolskiego Tele-Anioła :
przedstawią informacje na temat działania innowacyjnego systemu teleopieki;
zaprezentują elektroniczne opaski bezpieczeństwa, które dla naszych uczestników są absolutnie bezpłatne;
wyjaśnią, jak korzystać ze świadczonych w ramach projektu usług opiekuńczych lub sąsiedzkich;
udzielą informacji o bezpłatnych szkoleniach;
przedstawią możliwości znalezienia zatrudnienia w charakterze opiekuna lub sąsiada świadczącego usługi opiekuńcze;
będą prowadzić zapisy i chętnie pomogą wypełnić formularze zgłoszeniowe. 
Przypomnijmy: „Małopolski Tele-Anioł” to największy tego typu w Polsce,  innowacyjny projekt, wdrażający kompleksowy system wsparcia dla osób niesamodzielnych, łączący teleopiekę z  usługami opiekuńczymi świadczonymi w miejscu zamieszkania. Projekt realizowany jest przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej
i Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. W ramach projektu obejmujemy wsparciem osoby niesamodzielne, chore, niepełnosprawne, a zarazem umożliwiamy im funkcjonowanie w ich własnym środowisku, dzięki niezwykłej opasce życia noszonej na ręce, zwiększającej poczucie bezpieczeństwa uczestników.
Ta elektroniczna bransoletka, wyglądem przypominająca zegarek, posiada wbudowaną kartę SIM, mikrofon oraz głośnik, pozwala nie tylko na swobodną rozmowę, lecz także za pomocą przycisku SOS łączy się z Centrum Teleopieki i wzywa ratownictwo medyczne. Oprócz tego opaski życia mają w obudowie lokalizator GPS, pomagający namierzyć osobę potrzebującą pomocy. Specjalny detektor upadków i czujnik monitorujący tętno na bieżąco przesyłają informacje do Kadry Centrum Teleopieki. 
Wraz z otrzymanym zgłoszeniem automatycznie system teleopieki identyfikuje uczestnika i wyświetla ratownikowi Cyfrową Kartę Podopiecznego z najważniejszymi informacjami o osobie łączącej się z telecentrum, co dodatkowo ułatwia ratownikowi ocenę sytuacji.
Kadrę Centrum Teleopieki stanowią ratownicy medyczni pracujący zmianowo w systemie 24/7/365, a także asystenci teleopieki i psycholodzy.
„Małopolski Tele-Anioł” to nie tylko teleopieka – to także rozbudowana sieć usług opiekuńczych i sąsiedzkich, Indywidualnie Dobrane Plany Opieki Domowej, wsparcie dla osób niesamodzielnych (także psychologiczne), umożliwiające im codzienne i normalne funkcjonowanie.
To także szansa na zdobycie nowych umiejętności, odbycie darmowych szkoleń, poznanie nowych osób, a przede wszystkim na znalezienie zatrudnienia i zarobienia pieniędzy.
Poszukujemy nie tylko osób niesamodzielnych, lecz także ludzi chętnych do niesienia pomocy innym.
Cykl spotkań rozpoczynamy 27.09.2019 w miejscowościach: 
Dąbrowa Tarnowska
Godz. 9:00 w sali obrad, w budynku Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Berka Joselewicza 5.

Tarnów
Godz. 12:00 w sali konferencyjnej na parterze, w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnowie przy ul. Narutowicza 38.

Bochnia
Godz. 15:00 w sali 103 na I piętrze, w budynku Starostwa Powiatowego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 31.
Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatów dąbrowskiego, tarnowskiego i bocheńskiego na spotkanie! Przyjdź i dowiedz się więcej!
Już wkrótce odwiedzimy powiaty: olkuski, miechowski, suski i myślenicki.