Zapraszamy na warsztaty integracyjne
wtorek, 16.03.2021
Przejdź do wpisu Zapraszamy na warsztaty integracyjne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

zaprasza wychowanków rodzin zastępczych na warsztaty integracyjne

pt „ Zajączek Wielkanocny” .

Warsztaty będą miały formę online  i zostaną przeprowadzone w dniu 27.03.2021r. o godz. 12.00.

Organizator zapewnia materiały warsztatowe a od uczestników wymagany jest dobry humor, kreatywność

i chęć uczestnictwa w zajęciach.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu.

Zgłoszenia przyjmują koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej  do dnia 22.03.2021r.