Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym
piątek, 25.08.2017
Przejdź do wpisu Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie Korekcyjno – Edukacyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej  zaprasza do wzięcia udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

II edycja Programu rozpocznie sie w dniu 7 października 2017r.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

  • osób wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu mają na celu:

  • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy w zmianie zachowań agresywnych,
  • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
  • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy,
  • uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Program pomoże rozwinąć umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy.

Uczestnictwo w grupie jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje możesz uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w programie.