Zajęcia klubowe WTZ
czwartek, 04.10.2018
Przejdź do wpisu Zajęcia klubowe WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku z realizacją przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych  programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” informuje, iż w terminie od  8 października do 31 października 2018r  będzie można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na realizację programu, w kolejnym roku realizacyjnym tj. od 01 lutego 2019r. do 31 stycznia 2020r.

Z uwagi na to, iż Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, wnioski należy składać, w wyznaczonym terminie, na Dzienniku Podawczym Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. B. Joselewicza 5.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych     w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach przedmiotowego programu podmioty prowadzące WTZ mogą ubiegać się o dofinansowanie zajęć klubowych. Pomoc finansowa udzielana jest przez samorządy powiatowe, które przystąpią do realizacji programu. 

Dokumenty związane z realizacją Programu zostały udostępnione na stronie internetowej  https://www.pfron.org.pl/ w zakładce Programy i Zadania PFRON.

Więcej informacji można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel/fax (14) 642-44-15.