Współpraca międzyinstytucjonalna
poniedziałek, 03.04.2017
Przejdź do wpisu Współpraca międzyinstytucjonalna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Dąbrowie Tarnowskiej w dniach 9 marca i 3 kwietnia br. zorganizowało spotkania interdyscyplinarne poświęcone zagadnieniom z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie powiatu dąbrowskiego. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele wszystkich ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu, jak również Pani Bogusława Molak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej,  Pan Witold Łopata – Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Pan Jacek Dorecki – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej.

Główny celem spotkań była aktualizacja ustaleń dotyczących postępowania jednostek pomocy społecznej, policji, kuratorów na rzecz bezpieczeństwa osób będących w sytuacji kryzysowej i uwikłanych w przemoc domową na terenie Powiatu Dąbrowskiego, w tym aktualizacja procedury odebrania dziecka z rodziny w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z wystąpieniem przemocy w rodzinie

W trakcie spotkań została również szczegółowo omówiona kwestia współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (rekrutacja, realizacja, monitoring).

Spotkania na szczeblu powiatowym są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy służbami,  jak również stanowią istotny element wsparcia międzyinstytucjonalnego.