Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów
wtorek, 03.10.2017
Przejdź do wpisu Wsparcie finansowe dla niepełnosprawnych studentów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż 0października 2017r. mija termin składania do realizatora programu – Powiatu Dąbrowskiego wniosków w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dotyczy dofinansowania kosztów edukacji:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Adresat programu są osoby pobierające wykształcenie na poziomie wyższym, które:

  1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ze stopniem znacznym lub umiarkowanym,
  2. pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium, otwarli przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowa informacja o warunkach dopuszczalności pomocy dla studentów zawarta jest w dokumencie pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku. Dokument ten, oraz pozostałe informacje dotyczące niniejszego programu znaleźć można na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „O Funduszu” – „Zadania realizowane obecnie”, jak również
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, tel. (14) 642 – 44 – 15.