Wolontariat wsparciem dla rodzin zastępczych
wtorek, 06.02.2018
Przejdź do wpisu Wolontariat wsparciem dla rodzin zastępczych

„Najbardziej niezmiennym i ważnym

 pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”
– Martin Luther King Jr.

 

 

W dniu 5 lutego 2018r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zostało podpisane Porozumienie o Współpracy Wolontarystycznej na rzecz wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Dąbrowskiego.

Stronami porozumienia są Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, reprezentowane przez Panią Agnieszkę Anioł-Głuszek oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Dąbrowie Tarnowskiej reprezentowany przez Pana Roberta Panterę.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu dąbrowskiego podejmuje liczne inicjatywy na rzecz rozwoju i wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej. Pomoc wolontarystyczna uczniów szkoły ponadgimnazjalnej stanowić będzie istotny element polityki społecznej naszego regionu.  Głównym celem porozumienia jest wsparcie rodzin zastępczych poprzez wyrównywanie braków szkolnych wychowanków pieczy, organizacji czasu wolnego, rozwoju zainteresowań czy innych działań wynikłych z rozeznanych potrzeb.

 

Na terenie Powiatu Dąbrowskiego w roku 2017 funkcjonowały 24 rodziny zastępcze w których opiekę i wsparcie otrzymało 39 dzieci.