W trosce o współczesną rodzinę
środa, 06.12.2017
Przejdź do wpisu W trosce o współczesną rodzinę

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zorganizowało w dniu 5 grudnia 2017r. Interdyscyplinarną konferencje pt.W trosce o współczesną rodzinę.  Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta Dąbrowski – Tadeusz Kwiatkowski.

Z uwagi, iż była to pierwsza konferencja w nowej siedzibie jednostek zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia budynku, jak również obejrzenia multimedialnej prezentacji dotyczącej zakresu pracy powiatowych jednostek organizacyjnych mających swoją siedzibę  w budynku przy ulicy Szpitalnej 1 w Dąbrowie Tarnowskiej. W konferencji uczestniczyli radni powiatowi Pani Marta Chrabąszcz  i Pan Krzysztof Bryk, przedstawiciel kuratorium oświaty w Krakowie – Delegatura w Tarnowie, wizytator – pani Teresa Szydłowska, Burmistrz Dąbrowy Tarnowskiej – Pan Krzysztof Kaczmarski, Burmistrz Szczucina – Pan Andrzej Gorzkowicz, Wójt Gminy Olesno -Pan Witold Morawiec,  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – Pan Bogusław Chmielarz, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – Pan Marek Bator, Naczelnik Wydziału Lokalnego, Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Mariola Smolorz, dyrektorzy i pracownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu powiatu dąbrowskiego.

Otwarcia konferencji dokonała Pani Joanna Ohratka – Sekretarz Powiatu Dąbrowskiego, następnie Pani Bogusława Molak – dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Dąbrowie Tarnowskiej i Pani Agnieszka Anioł-Głuszek – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawiły cel konferencji, jak również nakreśliły ramy współpracy jednostek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego  na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych.

Pierwszą prelekcję pt. Rodzina  – najbezpieczniejszy dom świata wygłosiła Pani Bogusława Molak –  dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Wystąpienie poruszało kwestie  roli, jaką dom rodzinny odgrywa w życiu każdego człowieka, a mottem przewodnim były słowa Jana Pawła II: Rodzina bierze swój początek w miłości…Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą miłości społecznej… .

Kolejny wykład pt Wyzwania polityki rodzinnej na terenie Powiatu Dąbrowskiego został wygłoszony przez Panią Agnieszkę Anioł-Głuszek – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Wykład oparty był na szczegółowej diagnozie potrzeb społecznych mieszkańców naszego powiatu oraz wyzwaniach polityki społecznej które wpisują się zadania realizowane przez PCPR.

Wspieramy i pomagamy – z doświadczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznejw Dąbrowie Tarnowskiej to temat który przybliżyła Pani Anna Kijak – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej. Pani Anna opowiedziała o pracy Poradni, zasobach kadrowych i realizowanych zadaniach.

Ostatnia prelekcja stanowiła podsumowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Prelekcja pt Projekt Dobra Przyszłość – odpowiedź na lokalne potrzeby mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, została wygłoszona przez Panią Marzenę Gubernat – kierownika projektu, konsultanta ds. osób niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. 

Uwieńczeniem konferencji była prezentacja filmu  pt. Czy warto? – problem eurosieroctwa przedstawiony przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej.

Konferencja była doskonałą okazją do przybliżenia zakresu działalności placówek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz rodziny i osób niepełnosprawnych, jak również dała możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami spotkania.

Dyrektorzy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej  składają podziękowania uczestnikom konferencji  za przybycie  
a pracownikom jednostek  za pomoc przy organizacji spotkania.