Back to top

Uwaga studenci!!! Aktywny Samorząd termin składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej przypomina, iż wnioski o dofinansowanie dla studentów posiadających umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd” są przyjmowane:

  • w okresie od 3 września do 10 października 2018 roku za rok akademicki 2018/2019

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, ul.  Szpitalna 1,   w pokoju nr 26.

Szczegóły dotyczące zasad programu „Aktywny samorząd" dostępne są pod adresem www.pfron.org.pl  w zakładce "Aktywny samorząd" natomiast wnioski można pobrać ze strony www.pcprdt.pl zakładka „Dokumenty do pobrania”.  

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu).