Back to top

UWAGA : AS -Nowe wnioski dla studentów !!!!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Dąbrowie Tarnowskiej informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opracował nowe wnioski o dofinansowanie dla studentów w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd", które będą przyjmowane:

  • w okresie od 9 września do 10 października 2019 roku za rok akademicki 2019/2020      w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej,  ul.  Szpitalna 1,  w pokoju nr 26.

Szczegóły dotyczące zasad pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku dostępne są również pod adresem www.pfron.org.pl w zakładce "Aktywny samorząd".

Uwaga! Prosimy o składanie uzupełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (kserokopie - oryginały dokumentów do wglądu).

WNIOSEK MODUŁ II /STUDENCI/