Umowa o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” podpisana
środa, 30.08.2017
Przejdź do wpisu Umowa o dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” podpisana

Dnia 24 sierpnia  2017 r., w siedzibie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział w Krakowie, Starosta Dąbrowski Pan Tadeusz Kwiatkowski, Wicestarosta Dąbrowski Pan Marek Kopia oraz Skarbnik Powiatu Pani Maria Sztorc –oraz Pełnomocnicy Zarządu PFRON Pani Marta Mordarska i Pani Renata Nidecka-Wereda, podpisali umowę o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B i D.

Decyzją Pełnomocników Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 14.07.2017r. przyznano powiatowi dąbrowskiemu dofinansowanie do likwidacji barier transportowych (obszar D) i likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania osób niepełnosprawnych (obszar B).

Łącznie do powiatu dąbrowskiego na realizację dwóch projektów trafi 130.006,01 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie:

  1. Modernizacji podjazdu-pochylni oraz wymianę drzwi w celu przystosowania wejścia od strony zachodniej budynku Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Sutkowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 14.497,01 zł.
  2. Likwidacji barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy
     w Dąbrowicy – 115.509,00 zł.

Będzie to kolejne wsparcie jakie udało się pozyskać  ze środków zewnętrznych  na likwidację barier architektonicznych i transportowych, co przyczyni się do lepszej dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych oraz łatwiejszy transport.