Spotkanie poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
czwartek, 21.06.2018
Przejdź do wpisu Spotkanie poświęcone przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu 21 czerwca 2018r. zorganizowało spotkanie dla Przewodniczących Zespołów ds. Przeciwdziałania Przemocy z terenu Powiatu Dąbrowskiego.

Spotkanie poświęcone zostało kwestiom związanym realizacją w 2018 roku zadań z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a w szczególności:

  • aktualizacji ustaleń dotyczących składów poszczególnych zespołów/ grup roboczych,
  • realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc (rekrutacja, realizacja, monitoring),
  • przedstawieniu oferty pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie,
  •  pomocy w rozwiązywaniu problemów poszczególnych jednostek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Informujemy, iż przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej świadczący bezpłatną pomoc psychologiczną, środowiskową, prawną oraz z zakresu pracy socjalnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej (więcej informacji: http://pcprdt.pl/punkt-interwencji-kryzysowej).

W celu wsparcia działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem Powiat Dąbrowski podjął również współpracę z Krakowskim Forum Organizacji Społecznych KraFOS dzięki czemu został utworzony Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Ośrodek oferuje wsparcie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem jak również świadków oraz osób im najbliższych. W ramach działalności Ośrodka osoby zainteresowane mogą skorzystać z bezpłatnych porad psychologicznych, prawnych, finansowych i materialnych (więcej informacji: http://pcprdt.pl/pomoc-dla-osob-pokrzywdzonych-przestepstwem-swiadkow-oraz-osob-im-najblizszych).