Spotkanie organizacyjno – promocyjne w ramach projektu „Dobra Przyszłość”
czwartek, 06.10.2016
Przejdź do wpisu Spotkanie organizacyjno – promocyjne w ramach projektu „Dobra Przyszłość”

W dniu 30 sierpnia 2016r. miało miejsce pierwsze spotkanie o charakterze organizacyjno – promocyjnym w ramach realizowanego na terenie Powiatu Dąbrowskiego projektu pn. „Dobra Przyszłość”. Projekt ten finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W roku kalendarzowym 2016 wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 12 mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w pierwszej kolejności wymagający aktywizacji społecznej. Są to osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie pieczy zastępczej.

Uczestnicy projektu wezmą udział w warsztatach grupowych i spotkaniach indywidualnych w tym: z psychologiem, z prawnikiem, z doradcą zawodowym, ale również 
z logopedą oraz z rehabilitantem w tym z zakresu hipoterapii, rehabilitacji w wodzie 
i rehabilitacji ogólnej. W ramach projektu organizowane warsztaty kompetencji społecznych, rodzicielskich i coachingu oraz wiele innych działań wykorzystujących instrumenty aktywnej integracji takie jak szkolenia z informatykiem w zakresie grafiki komputerowej czy tworzenia stron internetowych.

Spotkanie poprowadziła Pani Agnieszka Anioł – Głuszek Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, która wraz z Panią Marzeną Gubernat – Kierownikiem Projektu, przedstawiła zebranym cele projektu oraz zapoznała uczestników
z zasadami uczestnictwa w projekcie

Głównym celem projektu jest wzmocnienie elementarnego systemu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznych oraz ich otoczenia na terenie powiatu Dąbrowskiego.

 

Realizator projektu zachęca wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem 
w projekcie w roku 2017 do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642-44-15, mail: pcprdt@interia.pl