spotkanie opłatkowe PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
czwartek, 25.01.2018
Przejdź do wpisu spotkanie opłatkowe PCPR i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

22 stycznia 2018 roku przedstawiciele samorządu powiatowego uczestniczyli w Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Było to pierwsze spotkanie noworoczne w nowej siedzibie tych instytucji. Wzorem lat ubiegłych, było ono okazją do wspólnego podsumowania tego co w minionym roku udało się zrealizować, a także składania noworocznych życzeń.

W uroczystym opłatku udział wzięli, m.in.: Tadeusz Kwiatkowski starosta dąbrowski, Marek Kopia wicestarosta, ks. Stanisław Cyran proboszcz dąbrowskiej parafii, Agnieszka Anioł – Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z zastępcą Marią Smolichą i pracownikami, Bogusława Molak dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z pracownikami oraz Piotr Kułaga przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej.

Tegoroczny opłatek rozpoczął się od poświęcenia biur i pomieszczeń, w których od kilku miesięcy swoją nową siedzibę mają powiatowe instytucje. Następnie dyrektor Bogusława Molak oraz dyrektor Agnieszka Anioł – Głuszek, podsumowały miniony rok i złożyły życzenia. Podziękowały również pracownikom za wspólną pracę i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań. Szczególne słowa wdzięczności skierowały do władz samorządu powiatowego za życzliwość, wsparcie i pomoc w realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i logopedycznej dzieciom  i młodzieży.

Do zebranych z życzeniami zwrócił się również starosta Tadeusz Kwiatkowski. W imieniu samorządu powiatowego podziękował także dyrekcji instytucji i ich pracownikom za dotychczasową bardzo dobrze układającą się współpracę.

Po wspólnej modlitwie, tradycyjnie połamano się opłatkiem i składano nawzajem życzenia.

tekst:powiatdabrowski.pl/mags