REALIZACJA PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”, NA TERENIE POWIATU DĄBROWSKIEGO
wtorek, 21.04.2020
Przejdź do wpisu REALIZACJA PROGRAMU „POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”, NA TERENIE POWIATU DĄBROWSKIEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, informuje iż Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, złożył do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Małopolski zapotrzebowanie na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Aktualnie Powiat Dąbrowski oczekuje na podpisanie umowy z PFRON, która pozwoli na wstąpienie przez Powiat, w rolę Realizatora Programu, a tym samym na uruchomienie procedury przyjmowania wniosków, w ramach niniejszego Programu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, niezwłocznie poinformuje, o rozpoczęciu na terenie Powiatu Dąbrowskiego, naboru wniosków w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Przypominamy, iż wnioski będzie można składać w sposób ciągły do 4 września 2020r. przez System Obsługi Wsparcia – sow.pfron.org.pl lub pocztą tradycyjną – wysyłając wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

Nowy program PFRON jest szybką reakcją na trudną sytuację osób niepełnosprawnych, w czasie epidemii. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych:

  • podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej,
  • środowiskowych domów samopomocy,
  • dziennych domów pomocy społecznej,
  • placówek rehabilitacyjnych, których działalność jest finansowana ze środków PFRON,
  • uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (od 18 do 25 roku życia),
  • wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (od 18 do 25 roku życia),

które w wyniku panującej epidemii korona wirusa utraciły możliwość korzystania ze świadczeń, które otrzymują w placówce.     

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl – zakładka „O Funduszu – Programy i zadania PFRON – Programy realizowane obecnie” orazw Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, pod numerem telefony 14 642 44 15 oraz na stronie internetowej www.pcprdt.pl.