Przestrzenie zielone w Małopolsce dostępne dla osób niepełnosprawnych
poniedziałek, 03.07.2017
Przejdź do wpisu Przestrzenie zielone w Małopolsce dostępne dla osób niepełnosprawnych

W dniu 28 czerwca 2017 r. w Krakowie podpisane zostało porozumienie o współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych pomiędzy Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, który reprezentował rektor – prof. dr hab. Włodzimierz Sady, Oddziałem Małopolskim PFRON w imieniu którego działała – Pani Marta Mordarska – Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON i prawie wszystkimi Powiatami z terenu Małopolski.

Ze strony Powiatu Dąbrowskiego porozumienie zostało podpisane przez Wicestarostę Dąbrowskiego – Pana Marka Kopię.

 „Bardzo rzadko zdarza się okazja, żeby w jednym miejscu zebrali się przedstawiciele prawie wszystkich Powiatów z terenu Małopolski, za co dziękuję Pani Dyrektor Marcie Mordarskiej
i Państwu. Dla pracownika naukowego nie ma nic przyjemniejszego, niż praca dla społeczeństwa,
a realizacja tego  porozumienie umożliwi wykorzystanie naszego potencjału” – takimi słowami zebranych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie przywitał Rektor – prof. dr hab. Włodzimierz Sady.

Strony Porozumienia wyraziły swoją chęć podjęcia wzajemnej współpracy, której nadrzędnym celem będzie stworzenie warunków dla połączenia teorii projektowania i zagospodarowania przestrzeni ze szczególnymi, praktycznymi potrzebami osób z niepełnosprawnościami oraz z uwzględnieniem lokalnych problemów przestrzennych. W ramach porozumienia Strony będą m.in. dzielić się doświadczeniem, podejmować wspólne działania na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Małopolski oraz upowszechniać informacje na temat  przełamywania barier.