Powiatowy Piknik integracyjny dla Osób Niepełnosprwnych
wtorek, 06.06.2017
Przejdź do wpisu Powiatowy Piknik integracyjny dla Osób Niepełnosprwnych

1 czerwca 2017 roku w Centrum Polonii – Ośrodku Kultury, Turystyki i Rekreacji w Brniu odbył się kolejny już Powiatowy Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem Pikniku było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, natomiast patronat honorowy nad wydarzeniem objął Pan Tadeusz Kwiatkowski – Starosta Dąbrowski.

Głowna ideą organizacji Powiatowego Pikniku Integracyjnego dla Osób Niepełnosprawnych jest szeroko pojęta integracja. Wydarzenie to jest również doskonałą okazją do wspólnej zabawy i  wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i kadrą wszystkich placówek działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych.

W Powiatowym Pikniku Integracyjnym wzięli udział: Wicestarosta Dąbrowski – Pan Marek Kopia, Burmistrz  Dąbrowy Tarnowskiej – Pan Krzysztof Kaczmarski.

Przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Dąbrowskiego na rzecz osób niepełnosprawnych reprezentowali: Pani Beata Partyńska – Prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” w Dąbrowie Tarnowskiej, Pan Leszek Trójniak –Prezes Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie „Przyjazny Świat” w Kupieninie.

Zaproszenie przyjęli również: Pani Irena Kawa – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy, Pani Barbara Berger – dyrektor Niepublicznego Przedszkola Specjalnego, Specjalnej Szkoły Przysposabiającej do Pracy i Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie,  Pani Maria Bielaszka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy, Pan Ryszard Micek – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej, Pan Marcin Grabka – Dyrektor Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Sutkowie.

Uroczystego rozpoczęcia Pikniku dokonała Pani Agnieszka Anioł – Głuszek – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. W imprezie wzięło udział łącznie ok. 200 osób. Wszyscy obecni na Powiatowym Pikniku mieli okazję do wspólnej integracji poprzez zabawę z wodzirejami.  Dużym powodzeniem cieszyły się smakołyki z grilla oraz słodycze.

Organizatorzy Pikniku stale podejmują działania integracyjne i wspierające potrzeby osób niepełnosprawnych z Powiatu Dąbrowskiego oraz dążą do stwarzania profesjonalnego zaplecza, które sprosta oczekiwaniom mieszkańców Powiatu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej serdecznie dziękuje wszystkim osobom, które wzięły udział w Powiatowym Pikniku Integracyjnym. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pan Grzegorza Olearczyka – Dyrektora Centrum Polonii i jego kadrze, za nieocenioną pomoc przy organizacji Pikniku. Podziękowania należą się również Panu Robertowi Kłóskowi  – Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej za udostepnienie i przewóz stołów i ławek.