Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
piątek, 28.04.2017
Przejdź do wpisu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Aktywna Integracja” w ramach projektu pn. „Dobra Przyszłość” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzonego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

OGŁOSZENIE

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI