Pomoc rodzinie

Rodzina jest nieodzownym elementem zarówno istnienia jak i rozwoju ludzkości. Stanowi ona najmniejszą tuż po jednostce komórką społeczeństwa i bez względu na to jaką funkcję, czy rolę spełnia  i jak jest duża tworzy nierozerwalną komórkę społeczną. Rodzina chroniona przez prawo państwowe jak również kościelne jako, iż stanowi podstawowy wzorzec, z którego człowiek czerpie i na którym opiera swoje poglądy życiowe.

To wszystko co zostanie wyniesione z domu rodzinnego przenosi się na to jak układa się dalsze życie człowieka. Gdy w domu rodzinnym więzi i relacje między poszczególnymi członkami rodziny są zdrowe i przyjazne to z takim nastawieniem wyrusza się w dalsze dorosłe życie.

Natomiast gdy człowiek w domu nie zazna radości, bliskości i poczucia bezpieczeństwa skutkować to może tym, iż stanie się osobą zamkniętą na nowe znajomości. Będzie obawiać się  stworzenia własnej rodziny i związku z partnerem, ze strachu przed powielaniem sytuacji jaka miała miejsce w domu rodzinnym. To czym człowiek nasiąknie będąc w wieku dorastania to odda potem światu. Z tego też względu tak ważne jest aby dbać o relacje w rodzinie nie skazując dzieci na trudniejszy start w dorosłe życie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w swojej działalności skupia się między innymi na rekonstrukcji aksjologicznego wymiaru rodziny, jako swoistego antidotum w dobie jej kryzysu oraz na wczesnej interwencji i wspomaganiu rozwoju dziecka – jako formy pomocy rodzinie.

W wymiarze praktycznym praca z rodziną obejmuje rożne formy poradnictwa, pracę socjalną, pracę grupową, społeczno – wychowawczą, opiekę nad rodziną.   Z drugiej strony jest także ukierunkowana na zabezpieczenie i pomoc w dostępie do różnorodnych zasobów indywidualnych oraz tkwiących w grupach lub społecznościach lokalnych.

Wszelkie działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej znajdują odzwierciedlenie we współczesnych kierunkach działań rządowych w Polsce wobec polityki rodzinnej.

Rodzina jako grupa systemu społecznego podlega pod wsparcieinstytucjonalne szeroko rozumianej pracy socjalnej, którą na terenie Powiatu Dąbrowskiego zajmuje się między innymi Punk Interwencji w Dąbrowie Tarnowskiej.