Podsumowanie projektu „Dobra Przyszłość”
piątek, 07.12.2018
Przejdź do wpisu Podsumowanie projektu „Dobra Przyszłość”

4 grudnia 2018 roku podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrowicy wraz z dyrekcją, kadrą oraz zaproszonymi gośćmi świętowali Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Podczas spotkania podsumowano również projekt pn. „Dobra Przyszłość”. Podczas przygotowanej prezentacji goście mogli zapoznać się z działaniami realizowanymi w ramach Projektu. W tym wyjątkowym dla nich dniu towarzyszyli im Lesław Wieczorek starosta dąbrowski oraz Krzysztof Bryk wicestarosta.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, w imieniu samorządu powiatowego, starosta Lesław Wieczorek oraz wicestarosta Krzysztof Bryk przekazali serdeczne życzenia i pozdrowienia dla całej społeczności  „Otwartego Serca”. Jak podkreślił starosta spotkanie to, to  szczególna okazja, by przekazać słowa uznania za niezwykłą pracę na rzecz drugiego człowieka. Zaznaczył także, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu i aktywnemu działaniu stowarzyszenia z sukcesem realizowane są liczne projekty i inicjatywy, które przynoszą wspaniałe efekty.

Wasz „Dom” jest azylem dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego regionu, w którym rozwijają się, uczą się samodzielności życiowej oraz integracji społecznej, a przede wszystkim mają zapewnioną specjalistyczną opiekę i rehabilitację – zwrócił się do prezesa stowarzyszenia Bogdana Sosina starosta Lesław Wieczorek, jednocześnie życząc wszystkim podopiecznym placówki, a także ich rodzinom i przyjaciołom, wytrwałości i siły w pokonywaniu przeciwności losu.

Głos zabrała również Agnieszka Anioł- Głuszek dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, która podziękowała za  zaangażowanie i owocną współpracę przy realizacji projektu „Dobra Przyszłość”.

Żywimy nadzieję, iż wypracowane w trakcie projektu „Dobra Przyszłość” rezultaty przyniosą społeczności placówki same sukcesy i przekonanie, iż wszystkie marzenia mają szanse się spełnić, jeżeli tylko mamy odwagę je realizować – mówiła dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Po licznych przemówieniach i życzeniach wystąpiła Gabriela Sołtys i Robert Kapel ze specjalnie dobranym repertuarem, a podopieczni otrzymali symboliczne upominki.

Miłym zaskoczeniem dla wszystkich zebranych okazał się spontaniczny występ jednej z podopiecznych, która w imieniu swoim jak i pozostałych uczestników podziękowała dyrekcji oraz kadrze placówki za całokształt pracy oraz dobro, którym obdarzani są podopieczni każdego dnia.

Projekt . „Dobra Przyszłość” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Udział w nim jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich Uczestników Projektu.

 

żródło: www.powiatdabrowski.pl