Platforma współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poniedziałek, 18.03.2019
Przejdź do wpisu Platforma współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 18 marca 2019r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Dąbrowskiego oraz przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej, a mianowicie Pan Witold Łopata- Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego i Pan Piotr Motyka – Kierownik Rewiru Dzielnicowych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej – Pani Agnieszka Anioł-Głuszek w trakcie swojego wystąpienia podkreśliła, jak ważną rolę odrywa współpraca służb zaangażowanych w pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie tj. pomocy społecznej, służby zdrowia, policji i sądownictwa oraz że skuteczność działań powyższych jednostek warunkowana jest nie tylko przepisami prawa, ale przede wszystkim zależy od ludzi, którzy pomagają i ich zaangażowania w pomoc drugiemu człowiekowi. Współdziałanie służb pozwala spojrzeć na sytuacje rodziny z wielu płaszczyzn co ma istotne znaczenie przy podejmowaniu działań interwencyjnych i pomocowych.

Cykliczne spotkania interdyscyplinarne są doskonałą okazją do aktualizacji ustaleń dotyczących postepowania poszczególnych służb w ramach interwencji kryzysowej na terenie Powiatu Dąbrowskiego, jak również wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Pragniemy przypomnieć, iż na terenie Powiatu Dąbrowskiego funkcjonuje PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ w Dąbrowie Tarnowskiej.

Punkt Interwencji Kryzysowej udziela bezpłatnej pomocy psychologicznej, prawnej oraz z zakresu pracy socjalnej – osobom i rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej. Celem działalności PIK-u jest zapobieżenie powstawaniu lub pogłębianiu się dysfunkcji osób lub rodzin będących w kryzysie, a ostatecznie przywrócenie osobie/rodzinie możliwości samodzielnego zmagania się i przezwyciężenia sytuacji trudnej.

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

tel. (14) 641-02-05 – czynny w godzinach udzielania porad

      (14) 642-44-15 – czynny pn-pt godz.8.00-15.30