Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa
czwartek, 02.04.2020
Przejdź do wpisu Orzeczenia o niepełnosprawności bez osobistego stawiennictwa

Niecodzienne okoliczności sposodowane rozprzestrzenianiem sie koronawirusa SARS-CoV2   wymagają niestandardowych działań. Aktualnie lekarze mogą wydawać orzeczenia o niepełnosprawności bez bezpośredniego badania, na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  Pani Marlena Maląg  w dniu 26 marca 2020 r. podpisała rozporządzenie w tej sprawie .

Co to oznacza w praktyce?

Jak podaje resort w komunikacie, na mocy zmienionego rozporządzenia –lekarz, przewodniczący składu orzekającego, jeśli uzna dołączoną do wnioskuo wydanie orzeczenia dokumentację medyczną za wystarczającą, będzie mógł sporządzić ocenę stanu zdrowia osoby orzekanej bez przeprowadzenia bezpośredniego badania.

 „Trwający stan epidemii znacząco wpływa na organizację pracy zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności. W przypadku obowiązku wydania oceny stanu zdrowia po przeprowadzeniu osobistego badania lekarskiego, czas oczekiwania na wydanie orzeczenia znacznie by się wydłużył” – wyjaśniła minister rodziny Marlena Maląg.

Uwaga!  Osoba zainteresowana nie musi uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego. Nie ma też konieczności przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożność osobistego stawiennictwa z powodu długotrwałej i nierokującej poprawy choroby.

Przewodniczącym składu orzekającego będzie mógł być lekarz specjalista lub lekarz mający specjalizację co najmniej I stopnia, szczególnie w takich dziedzinach jak choroby wewnętrzne, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, neurologia, psychiatria, okulistyka czy otolaryngologia.

Jak podkreśliła ministerstwo, wprowadzone zmiany pozwolą usprawnić pracę zespołów orzekających i zapewnić ciągłość w wydawaniu orzeczeń w tym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej.