Opieka wytchnieniowa – nabór specjalistyczne poradnictwo
wtorek, 15.12.2020
Przejdź do wpisu Opieka wytchnieniowa – nabór specjalistyczne poradnictwo

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, w związku
z ogłoszonym przez
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Powiatu Dąbrowskiego. Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:  konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Powiat został wskazany,  jako realizator programu w zakresie:

Świadczeniu usługi opieki wytchnieniowej poprzez możliwości skorzystania ze:

SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA (PSYCHOLOGICZNEGO LUB TERAPEUTYCZNEGO) ORAZ WSPARCIA W ZAKRESIE NAUKI PIELĘGNACJI/ REHABILITACJI/ DIETETYKI. 

Jednocześnie wyjaśniamy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

Realizatorem zadań z zakresu opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego lub całodobowego jest Gmina.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie. 

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku samorządu powiatowego do właściwego wojewody deklaracje osób zainteresowanych uczestnictwem prosimy kierować do dnia 23 grudzień 2020r. do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, tel. 14 642 44 15.

PROGRAM OPIEKA WYTCHNIENIOWA -EDYCJA 2021 (LINK)