Niepełnosprawność w liczbach – Powiat Dąbrowski
poniedziałek, 25.01.2021
Przejdź do wpisu Niepełnosprawność w liczbach – Powiat Dąbrowski

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Dąbrowie Tarnowskiej przedstawia dane statystyczne dotyczące wydanych w latach 2018-2020 orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, liczby wydanych kart parkingowych i legitymacji osób niepełnosprawnych.

Przedstawione statystyki mogą stanowić cenne źródło danych dotyczących niepełnosprawności na terenie Powiatu Dąbrowskiego, w szczególności w zakresie:

1)  liczby wydanych orzeczeń

2)  przyczyn niepełnosprawności

3) profilu osób u których orzeczono niepełnosprawność z podziałem na:

a) stopień niepełnosprawności

b) wiek

c) płeć

d) wykształcenie

e) zatrudnienie

Informujemy również, iż na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych – http://niepelnosprawni.gov.pl/p,77,niepelnosprawnosc-w-liczbach znajdują się ogólnopolskie dane statystyczne dotyczące niepełnosprawności obejmujące w szczególności: dane demograficzne, rynek pracy, edukację, stan zdrowia, itp.

 

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ dla osób powyżej 16 r.ż. (link)

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ DANE SZCZEGÓŁOWE osoby powyżej 16 r.ż. (link)

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ dla osób poniżej 16 r.ż. (link)

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ DANE SZCZEGÓŁOWE osoby przezd 16 r.ż. (link)

Liczba wydanych kart parkingowych: 210

Liczba wydanych legitymacji osób niepełnsosprawnych: 193

 

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ dla osób powyżej 16 r.ż. (link)

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ DANE SZCZEGÓŁOWE osoby powyżej 16 r.ż.  (link)

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ dla osób poniżej 16 r.ż. (link)

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ DANE SZCZEGÓŁOWE osoby przezd 16 r.ż. (link)

Liczba wydanych kart parkingowych: 240

Liczba wydanych legitymacji osób niepełnsosprawnych: 239

 

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ dla osób powyżej 16 r.ż. (link)

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ DANE SZCZEGÓŁOWE osoby powyżej 16 r.ż.  (link)

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ dla osób poniżej 16 r.ż. (link)

LICZBA WYDANYCH ORZECZEŃ DANE SZCZEGÓŁOWE osoby przezd 16 r.ż. (link)

Liczba wydanych kart parkingowych: 177

Liczba wydanych legitymacji osób niepełnsosprawnych: 241