NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !!!
sobota, 07.01.2017
Przejdź do wpisu NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej zwraca się z gorącym apelem o pomoc i wsparcie dla osób zagrożonych zamarznięciem w okresie zimowym, tj. osób bezdomnych, samotnych, starszych, niepełnosprawnych.

APELUJEMY !
o zgłaszanie do odpowiednich służb informacji dotyczących miejsca pobytu osób zagrożonych w związku z niskimi temperaturami.

JEŚLI JESTEŚ ZANIEPOKOJONY SYTUACJĄ OSOBY BEZDOMNEJ, SAMOTNEJ, STARSZEJ CZY NIEPEŁNOSPRAWNEJ POWIADOM ODPOWIEDNIE JEDNOSTKI:

Ośrodki Pomocy Społecznej:

MGOPS Dąbrowa Tarnowska 33-200, ul. Rynek 34, tel 14 642-29-15
GOPS Bolesław 68, 33-220, tel. 14 641-50-18 w. 25
GOPS Mędrzechów 434, 33-221, tel 14 644-24-23
GOPS Olesno, ul. Długa 18, 33-210, tel 14 641-10-82
GOPS Gręboszów 137, 33-260, tel. 14 641-60-27
GOPS Radgoszcz 33-207, Pl. Św. Kazimierza 7-8, tel 14 641-46-60
MGOPS Szczucin 33-230, ul. Wolności 3, tel. 14 644-31-22 lub 23

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. B.Joselewicza5, 33-200 Dabrowa Tarnowska ,
tel. 14 642-44-15

Numery alarmowe: 997, 112